Ceník Všeruby

*v případě volné kapacity při sdílených místech

Uvedená cena je úhradou za měsíc docházky dítěte, která je prováděna v pravidelných platbách nejpozději k 15. dni předchozího měsíce, na základě námi vystavené faktury. Platba za nevyužitou docházku se nevrací.
Zvlášť je měsíčně hrazeno stravné (svačiny, oběd) dle aktuálního ceníku, který je uveden níže.

CENÍK STRAVNÉHO
Cena stravného bude upřesněna.

PŘIHLÁŠENÍ: na m.dvorakova@im-perfect.cz nebo na tel. 605 839 332