PŘIJÍMACÍ KRITÉRIA

KRITÉRIA VÝBĚRU UCHAZEČŮ O DOCHÁZKU

Pořadí, věk dětí a kapacita
– předchozí účast na aktivitách/kurzech organizace
– preferovaný věk nad 3 roky, v případě kapacity můžeme přijmout děti od 1,5 roku
– preference celotýdenní docházky
– v případě volné kapacity možnost sdílené docházky (2 děti na 1 místo)
– preference místa bydliště ve Všerubech a spádových obcích
– sourozenec na kroužku

PŘIHLÁŠENÍ: na m.dvorakova@im-perfect.cz nebo na tel. 605 839 332