PŘIJÍMACÍ KRITÉRIA

  • preferujeme věk dětí nad 3 roky, v případě volné kapacity můžeme přijmout děti od 1 roku do 5 let

  • upřednostňujeme zájemce o celotýdenní docházku (dovolí-li to naše kapacita, umožníme sdílet místa i zájemcům o částečnou docházku) 

  • u dětské skupiny (DS Zbůšská liščata) preferujeme místo bydliště ve Zbůchu

JAK JE TO S OČKOVÁNÍM?

Zákon nám ukládá povinnost přijmout do dětské skupiny pouze řádně očkované dítě (nebo dítě, které má trvalou kontraindikaci či doklad, že je proti nákaze imunní).