Šijte s námi pro Nedoklubko 2022

17.11. 2022 od 10:00 hod.

17. listopadu si připomínáme Světový den předčasně narozených dětí. My jsme se opět rozhodli podpořit organizaci NEDOKLUBKO, která spolupracuje s rodinami předčasně narozených dětí. Půjdete do toho s námi?  Každý bude vítán – s vybavením i bez něj, se zkušenostmi i bez nich. Potřebné materiály budou zajištěny.  Zároveň můžete vlastní výrobky jen donést v době akce na níže uvedené adresy.
Místo konání: Obecní úřad, Zbůch nebo Centrum volného času Skupovka, Skupova 4, Plzeň
Přihlásit se můžete ZDE 🙂
Každý z nás se v životě setkal s pojmem nedonošenec, nedonošené miminko, předčasně narozené
dítě. Co to ale ve skutečnosti znamená? Standartní těhotenství trvá 40 týdnů. Předčasně narozeným
se dítě nazývá ve chvíli, kdy světlo světa poprvé spatří dříve, než dokončí 37. týden těhotenství,
přičemž absolutní hranice životaschopnosti je dokončený 22. týden těhotenství. Tato hranice je
samozřejmě individuální, každé dítě má startovní podmínky jiné.
Úroveň českého zdravotnictví v rámci péče o předčasně narozené děti je na světové úrovni a ti malí
bojovníčci mají vedle sebe maximální podporu, kterou je možné jim zajistit, ať už v rámci technického
zázemí, tak ohledně špičkového a oddaného personálu.
Stejně, jako je důležité podpořit děti při jejich boji o normální život, je třeba nezapomínat na jejich
rodiny, pro které je čas dítěte strávený na neonatologii psychicky velmi náročný, traumatizující. Proto
je každá pomoc a podpora vítaná a troufáme si říct, že nezbytná.
Jednou z organizací, která se touto problematikou zabývá je NEDOKLUBKO.
Nedoklubko je nezisková organizace podporující rodiče předčasně narozených dětí a neonatologická
oddělení v České republice od roku 2002. Jeho hlavním cílem je psychosociální podpora rodičů
předčasně narozených dětí v celé České republice. Předává rodičům relevantní informace o
předčasném porodu. Podporuje neonatologická oddělení. Posiluje sounáležitost rodičů a sdílí příběhy
a vzkazy. Zvyšuje informovanost veřejnosti o problematice předčasného porodu a české neonatologii.
Pracuje na osvětě, podporuje výzkum a prevenci předčasného porodu.
Náš spolek ImPerfect podporující ženy v různých oblastech jejich životů s organizací Nedoklubko
pravidelně spolupracuje. I my máme ve svých řadách maminku, které se téma předčasného porodu
bezprostředně týká a zná tedy prostředí, podmínky, pocity a vše okolo doby, kdy máte miminko veliké tak akorát do dlaně.
Letos opět při příležitosti Světového dne předčasně narozených dětí, který je 17.listopadu,
organizujeme akci ŠIJTE S NÁMI PRO NEDOKLUBKO, kdy se sejdeme s každým, kdo chce přiložit ruku k dílu a šijeme bodýčka a čepičky pro neonatologii FN Plzeň.
Akce probíhá v Plzni a ve Zbůchu a vítán je každý, kdo cítí, že by rád pomohl, ať už vlastním šitím
nebo stříháním látek, které jsou zdarma k dispozici.