CENÍK

 

*v případě volné kapacity při sdílených místech

Uvedená cena je úhradou za měsíc docházky dítěte, která je prováděná v pravidelných platbách nejpozději k 15. dni předchozího měsíce, na základě námi vystavené faktury. Platba za nevyužitou docházku se nevrací. 

Zvlášť je měsíčně hrazeno stravné (svačiny, oběd) dle aktuálního ceníku, který je uveden níže.

Do 14 dnů od podpisu smlouvy o docházce dítěte do dětské skupiny je nutné uhradit rezervační poplatek ve výši 2000,- Kč, který slouží pro blokování místa uchazeči. Ve chvíli, kdy je smlouva podepsána a rezervační poplatek uhrazen, je přijatému dítěti zaručeno místo v dětské skupině. Tato částka bude zaúčtována v rámci pravidelných plateb.

 

CENÍK STRAVNÉHO

Celodenní strava: 78 Kč

Půldenní strava: 58 Kč