CENÍK

CENÍK DĚTSKÉ SKUPINY A KLUBÍKŮ

Rozsah docházky

DS Zbůšská liščata

DK Zbůšská vlčata

DK Koťátka Plzeň

1 – 2 dny v týdnu*

3500 Kč

1500 Kč

2500 Kč

3 – 4 dny v týdnu*

4500 Kč

2500 Kč

3500 Kč

5 dní v týdnu

5000 Kč

3000 Kč 

4000 Kč

*v případě volné kapacity při sdílených místech

Uvedená cena je úhradou za měsíc docházky dítěte, která je prováděná v pravidelných platbách nejpozději k 15. dni předchozího měsíce, na základě námi vystavené faktury. Platba za nevyužitou docházku se nevrací. 

Zvlášť je měsíčně hrazeno stravné (svačiny, oběd) dle aktuálního ceníku, který je uveden níže.

Do 14 dnů od podpisu smlouvy o docházce dítěte do dětské skupiny i dětského klubíku je nutné uhradit rezervační poplatek ve výši 2000,- Kč, který slouží pro blokování místa uchazeči. Ve chvíli, kdy je smlouv podepsána a rezervační poplatek uhrazen, je přijatému dítěti zaručeno místo v dětské skupině nebo dětském klubíku. O uhrazenou částku se nemusíte obávat, pokud dítě nastoupí do DS nebo DK bude vám zaúčtována v rámci pravidelných plateb.

 

CENÍK STRAVNÉHO

Cena bude upřesněna během července 2022

 

PŘIHLÁŠENÍ

Pokud máte o naši dětskou skupinu nebo klubík zájem, je možné se zaregistrovat na následujícím formuláři https://forms.gle/4KnLzCYFHGY8NWgC6 do 10.6.2022 a na základě vaší registrace vám bude zaslána závazná přihláška a další dokumenty. Po jejich přečtení, vyplnění a zaslání bude přihláška vyhodnocena dle kritérií (viz kritéria) a rodiče budou kontaktováni s výsledkem. Poté bude s rodiči sepsána smlouva a dán pokyn k uhrazení rezervačního poplatku 2000 Kč (okamžikem podpisu smlouvy a úhradou rezervačního poplatku je přijatému dítěti zaručeno místo v dětské skupině nebo dětském klubíku, o uhrazenou částku rodič v případě uskutečnění nástupu do dětské skupiny nepřijde, bude zúčtována při pravidelné úhradě docházky)