Nejčastější dotazy

Stává se nám, že od vás dostáváme opakovaně některé dotazy, nebo se šíří o nás informace, které chceme uvést na pravou míru. Proto jsme sestavili seznam nejčastějších dotazů a obav a odpověď na ně:

Dětská skupina je jen herna, děti si dělají co chtějí a nikdo je nevyučuje?

Není tomu tak. Dětské skupiny jsou sice pod MPSV, přesto musí dodržovat studijní plány a jsou kontrolovány nejen ministerstvem, že tyto plány dodržují. Plány obsahují nejen jednotlivé vzdělávací aktivity, ale také například zpracovaný individuální plán pro děti různých věkových kategorií nebo se specifickými potřebami. Naše skupiny na tom nejsou jinak. 

 
Do dětské skupiny mohou neočkované děti?

Není to tak. Dle zákona o dětských skupinách lze do dětské skupiny lze přijmout pouze dítě řádně očkované dle očkovacího plánu, případně dítě, kterému lékař vystaví potvrzení o kontraindikaci očkování. Tuto skutečnost rodiče dokazují odevzdáním formuláře, vyplněného od lékaře.

Do dětské skupiny mohou/nemohou nemocné děti (posíláte domů děti s rýmičkou)?

Toto je bohužel častým jablkem sváru mezi personálem a rodiči  a zároveň mezi rodiči navzájem. I my jsme povinni řídit se zákonem o ochraně veřejného zdraví a tedy do kolektivu nepřijímat děti s jakýmkoliv projevem infekčního onemocnění. Někteří rodiče pak mají pocit, že posíláme dítě domů i když si jednou kýchne, aby to měly naše tety lehčí. Věřte, že tomu tak opravdu není a vyloučení dítka z kolektivu předchází dlouhé pozorování a debata, zda je to již na poslání domů nebo ne. Zároveň věříme, že všichni rodiče si přejí mít děti zdravé i přes komplikace v práci. Prosím, počítejte dopředu s tím, že děti budou po vstupu do kolektivu často nemocné, je to bohužel tak. 

Děti necháváme venku jen tak se válet po zemi, neoblékáme je patřičně dle počasí?

V prvé řadě, děti nenecháváme nikdy “jen tak” se válet. Pokud je například sníh, necháváme děti ve volném poznávání přírody a hrátkách se sněhem. Stejně tak v jiných obdobích. Chodí k nám i velmi malé děti, jejichž chůze je ještě nejistá, občas se stane, že upadnou a zašpiní se. Vždy se snažíme děti obléct dle patřičného počasí, pokud máme do čeho (rodiče dopředu upozorňujeme, že chodíme téměř každý den ven a děti se opravdu mohou ušpinit, taktéž upozorňujeme, aby věci dětí byly podepsané, neříkáme to jen tak :-D)

Personál dětské skupiny není kvalifikovaný pro práci s dětmi?

Náš personál je vždy kvalifikovaný dle zákona o dětských skupinách, tedy jedná se o kombinaci učitelek předškolního vzdělávání, speciálního vzdělávání, asistentů pedagoga, chův pro dětské skupiny nebo například sociálních pracovníků. Personál musí projít dalšími povinnými školeními například první pomoci nebo hygienického minima. Zároveň je kladem důraz na další vzdělávání.