Naši partneři

Mnohokrát děkujeme všem partnerům a dárcům, kteří nás podporují v našich aktivitách 🙂 
Pokud byste měli zájem nás podpořit nebo s námi spolupracovat, neváhejte a kontaktujte nás.

Obec Zbůch

www.zbuch.cz

Sbor dobrovolných hasičů Zbůch

www.sdh-zbuch.cz

Plzeňská krajská rada dětí a mládeže

www.pkrdm.cz

Histrio z.s.

www.histrio.cz

Obecní knihovna Zbůch

www.zbuch.knihovna.cz

Česká rada dětí a mládeže

www.crdm.cz

Knihobudka

www.knihobudka.cz

Hornické muzeum Zbůch

www.hhszud.cz

Fakulta zdravotnických studií ZČU Plzeň

www.fzszcu.cz

 

Aliance žen s rakovinou prsu

www.breastcancer.cz

Knihovna města Plzně

www.knihovna.plzen.eu

 

Krašovská aktivity centrum

www.krasovska.cz

Policie ČR

www.policie.cz

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

www.zpmv.cz

Extra Publishing

www.epublishing.cz

Nedoklubko z.s.

www.nedoklubko.cz

Diakonie Broumov

www.diakoniebroumov.org

ÚMO 3 Plzeň

www.umo3.plzen.eu

Úřad plzeňského kraje

www.plzensky-kraj.cz

Hasičský záchranný sbor PK

www.hzscr.cz/hzs-plzenskeho-kraje.aspx

Generali ČP

www.generaliceska.cz

Euroverlag

www.euroverlag.cz

Jídelna Stanislava Egermayerová Zbůchu

ČSAD autobusy Plzeň

www.csadplzen.cz