Naši partneři

 

Mnohokrát děkujeme všem partnerům a dárcům, kteří nás podporují v našich aktivitách 🙂 

Pokud byste i vy měli zájem podpořit nás nebo s námi spolupracovat, neváhejte a kontaktujte nás.

 

 

Obec Zbůch

www.zbuch.cz

Sbor dobrovolných hasičů Zbůch

www.sdh-zbuch.cz

Obecní knihovna Zbůch

www.zbuch.knihovna.cz

Histrio z.s.

www.histrio.cz

Česká rada dětí a mládeže

www.crdm.cz

Plzeňská krajská rada dětí a mládeže

www.pkrdm.cz

Úřad plzeňského kraje

www.plzensky-kraj.cz

umo3 Plzeň

ÚMO 3 Plzeň

www.umo3.plzen.eu

Nadace 700 let města Plzně

www.nadace700.cz

Knihovna města Plzně

www.knihovna.plzen.eu

 

Knihobudka

www.knihobudka.cz

Krašovská aktivity centrum

www.krasovska.cz

Policie ČR

www.policie.cz

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

www.zpmv.cz

Nedoklubko z.s.

www.nedoklubko.cz

Extra Publishing

www.epublishing.cz

Aliance žen s rakovinou prsu

www.breastcancer.cz

Fakulta zdravotnických studií ZČU Plzeň

www.fzszcu.cz

 

Hornické muzeum Zbůch

www.hhszud.cz

Jídelna Stanislava Egermayerová Zbůchu

ČSAD autobusy Plzeň

www.csadplzen.cz

Diakonie Broumov

www.diakoniebroumov.org

Euroverlag

www.euroverlag.cz

Generali ČP

www.generaliceska.cz

Hasičský záchranný sbor PK

www.hzscr.cz/hzs-plzenskeho-kraje.aspx